Login

Home | About us | Programs | News | Books | Movies | Contact us | Links

LOGIN

  MITINGS / ROUNDTABLES

  Suočavanje sa prošlošću – put ka budućnosti; Istorija Jugoslavije u 20. veku
  Hrvatsko – srpski odnosi; Politička saradnja i nacionalne manjine
  Facing the Past, Searching for Future – The Twentieth Century Yugoslav History

  MEDIA NEWS / REVIEW

  Suočavanje sa prošlošću – Put ka budućnosti; Istorija Jugoslavije u 20. veku
  Skup o srpsko-hrvatskim odnosima u Obrovcu u Hrvatskoj
  Sučavanje sa prošlošću, istraživanje budućnosti – Prvi naučni skup srpskih i albanskih istoričara