Home

MITINGS / ROUNDTABLES

Eleventh Mediterranean Research
Fabrika mitova: Politički mitovi u bivšoj Jugoslaviji i post-jugoslovenskim državama
Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije

MEDIA NEWS / REVIEW

Dokumentarni serijal “Fabrika mitova”
Hrvatsko – srpski odnosi u 20. veku politička i kulturna saradnja. Treći skup u Golubiću
Održana promocija u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu