Center for History, Democracy
 and Reconciliation
ilustracija1.jpg
Alliance for Historical Dialogue and Accountability

Bolonja PECOB
Izvod iz press clippinga sa IV međunarodnog naučnog skupa Print E-mail
Izvod iz press clipping sa Četvrtog međunarodnog naučnog skupa "Srpsko - hrvatski odnosi : Dvadeset godina posle rata u Hrvatskoj" održanog u Golubiću Obrovačkom od 23. do 25. avgusta 2011. godine.
 

Professional Internet Solution

© 2007 - 2014. Center for History, Democracy and Reconciliation. All rights reserved.
www.centerforhistory.net